Ochrona danych osobowych Rodo

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczonych usług.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczonymi przez nas usługami jest Fundacja Zabielskich. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z administratorem pod adresem

email: admin@zabielskifoundation.org

1. Polityka Ochrony Danych Osobowych (pobierz)

2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (pobierz)

3. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej i sieci internet przez pracowników Fundacji i
osoby współpracujące (pobierz)

4. Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia przypadków naruszenia
bezpieczeństwa informacyjnego Fundacji (pobierz)

Fundacja Zabielskich
ul. Podwale 13/15
00-252 Warszawa

Tel. 518 078 003
admin@zabielskifoundation.org
www.zabielskifoundation.org