POLISH LANGUAGE – BASIC EXPRESSIONS

(download full)

Yes / No – Tak/Nie [tak /n’yeh]

Please – Proszę [prosheh]

Thank you – Dziękuję [djyen’kooyeh]

Thank you very much – Dziękuję bardzo [ djyen’kooyeh bardzo]

Sorry / Excuse me – Przepraszam [pshe-prasham]

Never mind – Nie szkodzi [nje shkodjee]

Don’t mention it – Nie ma za co [n’ye ma za tso]

Here you are – Proszę [prosheh]

May I ? – Czy mogę [tshi mogeh]

I’ve got… – Mam… [mam]

I haven’t got any… – Nie mam… [nyeh mam]

I don’t remember – Nie pamiętam [nyeh pahmjentam]

I don’t know – Nie wiem [nyeh wjehm]

Could you ? – Czy mógłbyś ? [tshi mogwbis]

Sorry, I can’t – Niestety, nie mogę [nyestetih, nye mogeh]

With pleasure ! – Z przyjemnością ! [s-pshiemnos-thong]

GREETINGS 

Hello / Hi – Dzień dobry / Cześć [djyen’ dobri] / [chesh’tch]

Good morning -Dzień dobry [djyen’ dobri]

Good afternoon – Dzień dobry [djyen’ dobri]

Good evening – Dobry wieczór [dobri v-yechoor]

Good night – Dobranoc [dob-ranots]

Good-bye – Do widzenia [do -vee dzenja]

See you later – Do zobaczenia [do zoba-chenya]

See you tomorrow – Do jutra [do yootrah]

In the morning – Rano [rahno]

In the afternoon – Po południu [po powoodnyoo]

In the evening – Wieczorem [vyechorem]

At night – W nocy [v notsi]

Yesterday – Wczoraj [fchoray]

Today – Dzisiaj [dzeeshay]

Tomorrow – Jutro [yootro]

 

publications

 

Zabielski Foundation

13/15, Podwale Street
00-252 Warsaw

info@zabielskifoundation.org
tel. (+48) 518 078 003