RELIGION, CULTURE AND TRADITION

In our activities we strive to develop a huge potential of local tradition, religion and sense of cultural identity.

 

 

CONTEMPLATIVE LITERATURE FOR YOU

In difficult current time we recommend all people seeking the truth the following books:

In English:

  • Mary of Agreda, The Mystical City of God.
  • Andre Frossard, Forget not love. The Passion of Maximilian Kolbe.
  • Anne Catherine Emmerich, The Life, Passion, Death and Resurrection of Jesus Christ.

In Polish:

  • ks. Piotr Glas, Ostatnie wołanie Maryi, Wydawnictwo Esprit, 2019
  • Tomasz Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Wydawnictwo Gaudium, 2017
  • Maria Winowska, Szaleniec Niepokalanej, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009.
  • ks. Piotr Glas, Tomasz P. Terlikowski, Dzisiaj trzeba wybrać, Wydawnictwo Esprit, 2017
  • ks. Piotr Glas, Tomasz P. Terlikowski, Dekalog, Wydawnictwo Esprit, 2017
  • ks. Piotr Glas, 40 dni walki duchowej, Wydawnictwo Esprit, 2019

 

 

WARSAW CELIBRATED THE PATRON – OUR LADY OF GRACE

On 11th May 2019 by procession with the statue of Our Lady of Grace in the Old Town, Warsaw celibrated  the feast of the main Patron and Queen of Poland. The history of Our Lady of Grace goes back to the year 1920 and to the Miracle upon the Vistula River. Next year we will celibrate the 100th anniversary of these extraordinary  events.  More details.

 

MAY THE MONTH OF MOTHER OF GOD

CZARNA MADONNA

Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje Jej Oblicze, na Nim cięte rysy dwie.

Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być.

O, pozwól, Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć!

W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma.

I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść, jak nie do Matki,

Która ukojenie da,  więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe i wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię.

 

BLACK MADONNA

There’s a corner in this world, where everyone wants to return to, where Her Countenance rules, on it two cut features.

She has a sad, concerned sight, as if she’d like to request you to yield yourself to Her motherly care.

Madonna, Oh Black Madonna, how good it is to be Your child.

Oh, please, Black Madonna, let me take cover in Your arms!

You’ll find quiet in Her arms, and you’ll find shelter from the evil, ‚Cause She has a tender heart for all of Her children.

She’ll surround you with loving care, when you give away your heart to Her, when you repeat for Her with joy these words.

Today, when unquiet is around us, where can man seek for shelter, where shall one go, if not to one’s Mother, who’ll give consolation.

So let us beg, oh Madonna, put your sight onto Your children and listen how we sing, begging You.

Religion and Tradition

 

Zabielski Foundation

13/15, Podwale Street
00-252 Warsaw

info@zabielskifoundation.org
tel. (+48) 518 078 003