Robert Cardinal Sarah in conversation with Nicolas Diat, The Day is Now Far Spent, Ignatius Press, September 22, 2019.

Robert Cardinal Sarah calls The Day Is Now Far Spent his most important book. He analyzes the spiritual, moral, and political collapse of the Western world and concludes that „the decadence of our time has all the faces of mortal peril.”

A cultural identity crisis, he writes, is at the root of the problems facing Western societies. „The West no longer knows who it is, because it no longer knows and does not want to know who made it, who established it, as it was and as it is. Many countries today ignore their own history. This self-suffocation naturally leads to a decadence that opens the path to new, barbaric civilizations.”

While making clear the gravity of the present situation, the cardinal demonstrates that it is possible to avoid the hell of a world without God, a world without hope. He calls for a renewal of devotion to Christ through prayer and the practice of virtue.

Tłumaczenie na język polski

Kardynał Robert Sarah, Nicolas Diat, Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2019, tłum. Agnieszka Kuryś.

„Wybaczcie, jeśli niektóre moje słowa wami wstrząsną. Nie chcę was usypiać uspokajającymi i kłamliwymi wypowiedziami. Nie zależy mi ani na sukcesie, ani na popularności. Ta książka to krzyk mojej duszy! To krzyk miłości do Boga i do moich braci.

U samych korzeni zapaści Zachodu kryje się kryzys kulturowy i tożsamościowy. Zachód już nie wie, kim jest, ponieważ już nie wie i nie chce wiedzieć, kto go ukształtował, kto go utworzył takim, jakim był i takim, jakim jest. Wiele krajów nie zna dzisiaj swojej historii. To paraliżowanie samego siebie w naturalny sposób prowadzi do upadku, który otwiera drogę nowym cywilizacjom barbarzyńskim”.

Ta wypowiedź kardynała Saraha streszcza zamysł jego trzeciej książki rozmów z Nicolasem Diatem. Proste stwierdzenie: nasz świat stoi nad przepaścią, kryzys wiary i Kościoła, schyłek Zachodu, zdrada jego elit, relatywizm moralny, niczym nieograniczona globalizacja, nieokiełznany kapitalizm, nowe ideologie, polityczne wypalenie, wypaczenia islamistycznego totalitaryzmu… Nadszedł czas, by postawić bezkompromisową diagnozę. Chodzi o coś więcej niż o analizę wielkiej przemiany naszego świata: uświadamiając powagę kryzysu, przez jaki przechodzimy, kardynał dowodzi, że uniknięcie piekła świata bez Boga, świata bez człowieka, świata bez nadziei, jest możliwe. Przeprowadzając tę ambitną refleksję, kardynał Sarah pochyla się nad wszystkimi bez wyjątku kryzysami współczesnego świata i udziela ważnej lekcji duchowej: z drogi swego życia człowiek powinien uczynić doświadczenie wznoszenia duszy i dzięki temu, odchodząc z tego życia, będzie stworzeniem wznioślejszym niż u początków drogi.

We recommend also all people seeking the truth the following books:

– Mary of Agreda, The Mystical City of God.

– Andre Frossard, Forget not love. The Passion of Maximilian Kolbe.

– Anne Catherine Emmerich, The Life, Passion, Death and Resurrection of Jesus Christ.

  • ks. Piotr Glas, Ostatnie wołanie Maryi, Wydawnictwo Esprit, 2019

  • Tomasz Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Wydawnictwo Gaudium, 2017

  • Maria Winowska, Szaleniec Niepokalanej, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009.

  • ks. Piotr Glas, Tomasz P. Terlikowski, Dzisiaj trzeba wybrać, Wydawnictwo Esprit, 2017

  • ks. Piotr Glas, Tomasz P. Terlikowski, Dekalog, Wydawnictwo Esprit, 2017

  • ks. Piotr Glas, 40 dni walki duchowej, Wydawnictwo Esprit, 2019

 

BOŻE NARODZENIE /CHRISTMAS 

Christmas carol

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi.
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana.

Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany,
cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc żeś jest pod osobą
chleba i wina.

In the silence of the night

In the silence of the night a voice radiates,
Stand up, shepherds, God is born for you!
Go as quick as you can
To Bethlehem you hurry
To greet the Lord.

They went, they found the sweet little child in the manger
With all the signs given to Him.
They venerated Him as God,
and while greeting Him they shouted
with great joy:

Oh, welcome Saviour, desired long ago,
Looked out for four thousand years
Kings, prophets awaited You,
But You manifested yourself
This night to us.

And we wait for You, the Lord,
but since You come to the voice of the priest,
We’ll prostrate ourselves before You
Believing that You’re under cover of
Bread and wine.

 

CZARNA MADONNA

Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje Jej Oblicze, na Nim cięte rysy dwie.

Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być.

O, pozwól, Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć!

W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma.

I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść, jak nie do Matki,

Która ukojenie da,  więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe i wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię.

 

BLACK MADONNA

There’s a corner in this world, where everyone wants to return to, where Her Countenance rules, on it two cut features.

She has a sad, concerned sight, as if she’d like to request you to yield yourself to Her motherly care.

Madonna, Oh Black Madonna, how good it is to be Your child.

Oh, please, Black Madonna, let me take cover in Your arms!

You’ll find quiet in Her arms, and you’ll find shelter from the evil, ‚Cause She has a tender heart for all of Her children.

She’ll surround you with loving care, when you give away your heart to Her, when you repeat for Her with joy these words.

Today, when unquiet is around us, where can man seek for shelter, where shall one go, if not to one’s Mother, who’ll give consolation.

So let us beg, oh Madonna, put your sight onto Your children and listen how we sing, begging You.

Religion and Tradition

 

Zabielski Foundation

13/15, Podwale Street
00-252 Warsaw

info@zabielskifoundation.org
tel. (+48) 518 078 003